top of page

我要出書

我要出歌

我要拍片

我要設計

我要宣傳

/《提起精神》青少年微電影計劃 

社企、出版社、活動策劃、多媒體、宣傳公司、影片製作公司、social enterprise, event management, video production

獲社創基金及嘉里集團贊助,製作電影作切人點,以現代都市人精神健康為題,用心創作了五個動人故事,串連成為一部電影《微微語》。

出版 | 設計 | 拍片 | 陸續出版 Under Production | 香港

/合作伙伴/

我們曾與不同大專院校及青年機構合作,為學生提供實習及作品出版機會,讓他們在畢業前有更多不同的工作經驗,並發掘更多個人興趣與技能。

社會創新及創業發展基金 png.png
救世軍 png.png
香港紅十字會 png.png
仁人學社 png.png
​theDesk png.png
nikon png.png
香港小童群益會 png.png
利希慎基金   png.png
網想正 png.png
寰亞音樂 png.png
Belun Technology png.png
VOLTRA義遊 png.png
香港輔導教師協會 png.png
教育局 png.png
中華電力有限公司 png.png
香港明愛 png.png
黃金時代基金會 png.png
香港基督教服務處 png.png
​Francfranc png.png
香港社會工作人員協會 png.png
​jobsDB png.png
香港專業教育學院 png.png
樹仁大學 png.png
香港大學 png.png
CUHK png.png
香港城市大學 png.png
hkbu png.png
香港專業進修學校 png.png
香港教育大學 png.png
Thei png.png
珠海學院 png.png
香港知專設計學院 png.png
bottom of page